Novinky

Školní zahrada

2022 24. 8.

Děkuji rodičům za vyplnění dotazníku k plánováné rekonstrukci zahrady. Výsledek dotazníkového šetření.

Školní zahrada - dotazník

2022 20. 5.

Jak by měla vypadat nová školní zahrada? Vyplňte dotazník a podílejte se na přípravě a konečné podobě areálu školní zahrady.

Ředitelské volno

2022 7. 4.

Ve středu 13.dubna bude ředitelské volno z důvodu stavebních prací ve školní jídelně.

Bez roušek

2022 11. 3.

Od pondělí 14.března končí povinnost nosit roušku ve škole. Povinnost ale trvá ve zdravotnických a sociálních zařízeních, dále ve veřejné dopravě.

Otevření nových šaten

2022 10. 3.

Od pondělí 7.března jsou otevřeny nové šatny. Venkovní obuv ponechejte na zemi, do skříněk odkládejte oblečení, sportovní obuv a papuče.

Zahájení výuky náboženství

2021 1. 10.

Pondělí 12.15 - 13.00 (3.třída a 2.stupeň individuálně)

Čtvrtek 11.20 - 12.05 1. A/B; 12.15-13.00 4.A/B; 13.00 - 13.45 2.třída

 

Zahájení školního roku 1.září

2021 24. 8.

Nový školní rok 2021/22 zahájíme ve středu 1. září od 7.30 v kmenových třídách. Povinný respirátor při pohybu v prostorech školy! Na nástěnce žáků jsou informace o změně vstupu do školy a náhradních šatnách. Během prvního dne budou žáci testování, žáci 1.ročníku ve čtvrtek. Podrobnější informace v článku a také v elektronické ŽK. První den ukončíme 9.30.

Předávání vysvědčení

2021 28. 6.

Ukončení školního roku spojené s předáváním vysvědčení proběhne ve středu od 9.00 do 10.00. Nepřítomní žáci si mohou vyzvednout vysvědčení o prázdninách v kanceláři školy. Návštěvu telefonicky předem domluvte na tel. 604 272 529. 

Příprava nových šaten

2021 28. 4.

Požádali jsme rodiče hlasováním o výběr varianty šatních skříněk. Celkem přišlo 129 odpovědí. Výsledek 83:46 ve prospěch varianty 02 - uzaviratelné skříňky. K dotazům doplňujeme: podle finančních možností zvažujeme otevírání skříněk na čip, vnitříní prostor skříňky bude vybaven poličkou a dvojháčkem. Skříňka bude doplněna oblým uzavřeným madlem z kovu, technické řešení větrání ponecháme na dodavatelské firmě. Počítáme s číslováním boxů šaten arabskými číslicemi.