Ceník administrativních služeb

Kopírování A4 text - ČB 2 Kč
Kopírování A4 text - barva 4 Kč
Kopírování A4 text + grafika do 50% - ČB 5 Kč
Kopírování A4 text + grafika do 50%- barevně 10 Kč
Kopírování A4 grafika - ČB 10 Kč
Kopírování A4 grafika - barva 20 Kč
Laminace A4 10 Kč
Skenování A4 2 Kč
Vyhotovení a tisk stejnopisu vysvědčení 100 Kč 
Vyhotovení a tisk opisu vysvědčení 50 Kč
Tisk přihlášek na SŠ s údaji z matriky 50 Kč