Školní zahrada

24. 08. 2022

Děkuji rodičům za vyplnění dotazníku k plánováné rekonstrukci zahrady. Výsledek dotazníkového šetření.