Volitelné předměty:

 • Sportovní hry I (6.-7.ročník)
 • Sportovní hry II (8.-9.ročník)
 • Náboženství (podle tříd)
 • Doučování

Zájmové útvary (kroužky):

 • Keramika (1. stupeň)
 • Keramika (2. stupeň)
 • Keramika (dospělí)
 • Klub deskových her (1. stupeň)
 • Čtenářský klub (školní knihovna)
 • Sportovní hry (1.stupeň)
 • Taneční kroužek (2.skupiny)
 • Lezení na umělé stěně (4. - 9.třída)
 • Angličtina s lektorkou
 • Valášek - folklorní kroužek

ZUŠ

 • Hra na hudební nástroje (dechové nástroje, kytara, housle)
 • Výtvarná přípravka