Volitelné předměty:

 • Sportovní hry 2.st (6.-7.ročník)
 • Sportovní hry 2.st (8.-9.ročník)
 • Náboženství (1. - 9.třída)
 • Doučování
 • Metoda dobrého startu

Zájmové útvary (kroužky):

 • Keramika (1. stupeň)
 • Keramika (2. stupeň)
 • Keramika (dospělí)
 • Čtenářský klub (školní knihovna)
 • Sportovní hry (1.stupeň)
 • Taneční kroužek (2.skupiny)
 • Lezení na umělé stěně (3. - 9.třída)
 • Badminton pro ml. žáky
 • Angličtina s lektorkou
 • Drobotina a Vranečka - folklorní taneční a hudební kroužek

ZUŠ

 • Hra na hudební nástroje (dechové nástroje, kytara, housle)
 • Výtvarný obor

www.zuskarolinka.cz