Kritéria přijímacího řízení

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence 
  3. Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce školské rady.

Desatero pro rodiče předškoláků

Co můžete udělat před nástupem do školy

Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2022/23

Oznámení zvláštního zápisu do 1.třídy pro školní rok 2022/23 pro předškoláky z Ukrajiny.