Projekt keramické dílny 2021

Projekt energetických úspor 2020/21

Škola.jpg

Projekt nové tělocvičny 2020/21

Tělocvična.jpg

Další realizované projekty EU 2016/20

 • Výzvy č. 63 - Šablony II.
 • EU Peníze školám- realizace výzev  č.56, č.57.
 • Výzva č. 02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I.

LVK

 Lyžařský kurz pro 1.třídu 

Lyžařský kurz pro 6.- 8.ročník

Enviromentální projekty

 • 72 hodin
 • Revitalizace zahrady a parku
 • Den Země
 • Besedy a přednášky (Zeyferus - naši dravci, Bolívie a Peru očima cestovatelky z Hrozenkova, CHKO Beskdy a šelmy na Valašsku - přednáška s p. Šulganem, Den se zvířecími miláčky a beseda s veterinářem p. Novosadem)
 • Recyklohraní (sběr elektroodpadu), sběr papíru a víček

Charitativní projekty

 • Sbírejme víčka pro Jirku
 • Nadace Konto bariéry
 • Run&Help
 • Vánoční hvězda

Projekt Hasík

Ve spolupráci s Hasičským záchraným sborem Karolinka. Určeno pravidelně pro žáky 2. a 6.ročníku. Témata: záchrana lidského života, ochrana člověka za mimořádných událostí, integrovaný záchranný systém, představení práce hasičského sboru.

Ovoce a mléko do škol