Historie školy

Historie školy 01.jpg

Naše škola se nachází v údolí Vsetínské Bečvy mezi horskými pásmy Javorníků a Vsetínských Beskyd. Počátky učitelství v naší obci se datují 250 let nazpět. Hlavní budova školy byla dostavěna v roce 1934.

Pavilon prvního stupně byl přistavěn v roce 1991. V roce 2004 byl přistavěn bezbariérový přístup s výtahem, který v v roce 2006 propojil starou budovu školy s novým pavilonem školní kuchyně, jídelny a dílnami. Více o historii školy a školství na stránkách obce.

Škola dnes

škola dnes.jpgVe školním roce 2019/20 navštěvuje školu 198 žáků v 11 třídách. Škola je otevřena od 7.00 h do 16.00 h. Výuka začíná v 7.30 h. Autobusová zastávka je vzdálena 5 minut a vlak 10 minut chůze od školy. Žáci mohou dojíždět na kole - parkování kol za branou jidélny (zabezpečeno).

Vstup do školy od 6.45, po 7.30 h - vstup od parku (zvonek s kamerou). 

Vstup do jídelny pro veřejnost od MŠ - otevřen během výdeje od 10.30 h.

Školní družina

Kapacita 55 žáků

I.a II.oddělení od 11.10 hod. do 15:45 hodin

Pravidelné činnosti družiny

Školní jídelna

Připravujeme zdravou a vyváženou stravu, i jídla na přání nejen pro žáky, zaměstance, ale i pro MŠ a veřejnost.

Od 10.30 - 11.10 a od 11.30 do 12.00 h (výdej pro veřejnost)
Od 11.10 - 11.30 a od 12.00 do 13.30 (výdej pro žáky, učitele a zaměstance školy). 

Stránky školní jídelny

Ceník služeb

Pronájem tělocvičny

0 - 50 Kč/h Oddíly/žáci

100 Kč/h Ostatní (se sprchou 200Kč/h)

Kopírování 

2 Kč/A4 

10 Kč/A3

20 Kč/A4 (barevně)

Druhopis (kopie) vysvědčení 100 Kč 

Vypalování CD/DVD 50 Kč