Historie školy

 

Naše škola se nachází v údolí Vsetínské Bečvy mezi horskými pásmy Javorníků a Vsetínských Beskyd. Počátky učitelství v naší obci se datují 250 let nazpět. Hlavní budova školy byla dostavěna v roce 1934 podle návrhu navržen architekta Bohumila Kupky. 

Pavilon prvního stupně byl přistavěn v roce 1991. V roce 2004 byl přistavěn bezbariérový přístup s výtahem, který v v roce 2006 propojil starou budovu školy s novým pavilonem školní kuchyně, jídelny a dílnami. Více o dlouhé historii školy a školství na stránkách obce.Škola dnes

V roce 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy A. Budova školy byla zateplena, vyměněna okna, změny se dočkaly i nové vstupy do školy a do posilovny.

Nový vzhled školy má respektovat původní návrh z roku 1934. Dominantním prvkem budovy bude cihlový obklad, moderní okna doplněná elektronicky ovládanými žaluziemi a nový design vstupů do školy a posilovny. Interiér tříd byl doplněn moderním systémem rekuperace vzduchu. V suterénu byly rekonstruovány prostory posilovny a vzpírárny. Budova školy je vytápěna novou úspornou plynovou kotelnou. 

V roce 2020 byla započala výstavba plánované nové tělocvičny. Sportoviště poskytne škole nový prostor pro tělesnou výchovu, realizaci sportovních kroužků. Tělocvična poskytne prostor pro řadu míčových sportů např. volejbal, házená, futsal, tenis, basketbal. Uměly povrch bude připraven také pro badmington (celkem 3 hřiště). Nadstadartní jsou sklápěcí basketbalové koše nebo umělá lezecká stěna s plochou 800 m2 a výškou od 7 do 10 m. Pro diváky bude připravena tribuna, elektronický ukazatel skóre nebo zázemí pro bufet.

Zázemí pro tělocvičnu bude vybudováno v prostoru šaten budovy B (1.stupeň). Vzniknou nejenom šatny a sportovní zázemí, ale také moderní skříňkové šatny pro žáky školy. Práce na projektu budou zahájeny v červenci roku 2021 a předpokládaný termín na konci října 2021.

Provoz školy

Škola je otevřena od 6.45 h do 16.00 h. Výuka začíná v 7.30 h. Autobusová zastávka je vzdálena 5 minut a vlak 10 minut chůze od školy. Žáci mohou dojíždět na kole - parkování kol za branou jidélny (zabezpečeno).

Od 7.30 h - vstup od parku (zvonek s kamerou). 

Vstup do jídelny pro veřejnost od MŠ - otevřen během výdeje od 10.30 h.

Školní družina

Kapacita 55 žáků

I.a II.oddělení od 11.10 hod. do 15:45 hodin

Pravidelné činnosti družiny

Školní jídelna 

Připravujeme zdravou a vyváženou stravu, poskytujeme dietní stravování. Vaříme pro zaměstance, pro MŠ, Charitu a veřejnost.

Od 10.30 - 11.10 a od 11.30 do 12.00 h (výdej pro veřejnost)
Od 11.10 - 11.30 a od 12.00 do 13.30 (výdej pro žáky, učitele a zaměstance školy). 

Stránky školní jídelny