Školská rada

Školská rada sestává ze zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů (Školský zákon § 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Členové školské rady zvolení za zřizovatele:

  • Ing. Kristýna Pekařová
  • Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Martina Vaculíková
  • Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:

  • Jana Stančíková
  • Petr Václavík

Schválené Výroční zprávy školy najdete v Dokumentech.

Třídní důvěrníci 

Volení zástupci rodičů za třídu. Pravidelná setkání a výměna názorů s ředitelem školy. Ředitel školy informuje rodiče o aktuálním dění ve škole. Cílem setkání je výměna zkušeností a postřehů k organizaci a chodu školy, postřehy k průběhu vzdělávání a výchovy žáků, zajištění bezpečnosti dětí, hodnocení aktivit školy, návrhy pro zřizovatele a spolupráce rodičů a školy.

Setkání se konají v průběhu třídních schůzek ve sborovně školy. Zápis se schůzky obdrží všichni rodiče.

Rozína dětem z.s. 

Dřívější Občanské sdružení ROZÍNA DĚTEM, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje ve smyslu § 3045 NOZ za spolek podle § 214 a násl. NOZ.

Stanovy spolku Rozina. Jakékoliv Vaše další nápady nebo nabídky spolupráce jsou vítány!