Rozina 

Dřívější Občanské sdružení ROZÍNA DĚTEM, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje ve smyslu § 3045 NOZ za spolek podle § 214 a násl. NOZ.

Balíčky pro prvňáčky, Pochod broučků s ohňostrojem, příspěvek na dopravu do ČT Ostrava.

Spolek je založen za účelem plnění těchto cílů:

1) pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí pro děti a rodiny s dětmi, za účelem kultivace trávení volného času dětmi,
2) spolupráce se školami a školskými zařízeními zaměřená na zvýšení kvality a pestrosti vzdělávání a rozvoj individuálních kvalit a talentů dětí,
3) ochrana dětí a mládeže před negativními vlivy sociálně patologických jevů nabídkou alternativy trávení volného času.

Stanovy spolku Rozina.Jakékoliv Vaše další nápady nebo nabídky spolupráce jsou vítány!                               

Školská rada

Členové školské rady zvolení za zřizovatele:

  • Ing. Kristýna Pekařová
  • Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Martina Vaculíková
  • Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:

  • Jana Stančíková
  • Petr Václavík

Třídní důvěrníci 

Volení zástupci rodičů za třídu. Pravidelná setkání a výměna názorů s ředitelem školy. Výměna zkušeností a postřehů k organizaci a chodu školy, postřehy k průběhu vzdělávání a výchovy žáků, zajištění bezpečnosti, hodnocení aktivit školy, návrhy pro zřizovatele ... Pravidelně v průběhu třídních schůzek.