Školská rada

Školská rada sestává ze zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů (Školský zákon § 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
V průběhu ledna a února proběhla volba do školské rady. Novými členy školské rady pro období 2023 až 2026 jsou:
  • Ing. Kristýna Pekařová
  • Petr Václavík
  • Mgr. Vladimíra Štelclová
  • Mgr. Oldřich Pavelka
  • Lic. Jana Stančíková
  • Ing. Petr Dvořák

Dokumenty školské rady

Jmenování členů zřizovatelem

Protokol - pedagogický sbor

Protokol - zákonní zástupci (1.kolo)

Protokol - zákonní zástupci (2.kolo).

Volební řád školské rady

Zápis z jednání školské rady 28.3.2023