Školská rada

Školská rada sestává ze zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů (Školský zákon § 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.

Členové školské rady zvolení za zřizovatele:

  • Ing. Kristýna Pekařová
  • Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:

  • Mgr. Martina Vaculíková
  • Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:

  • Jana Stančíková
  • Petr Václavík

Volební řád školské rady