Zahájení školního roku 1. září

Zahájení školního roku 1. září
24. 08. 2021

Informace ke změně vstupu do školy z důvodu rekonstrukce šaten, hygienická opatření a preventivní testování.

 

První školní den 7.30 až 9.30, změna vstupu do školy 

Ve středu 1. září zahájíme nový školní rok v 7.30 hod. Z důvodů probíhající rekonstrukce šaten bude náhradní vstup do školy – vstup do jídelny. Po vstupu do budovy školy (jídelny) je povinná desinfekce rukou a používat ve společných prostorách respirátor.  Rodičům žáků 1.ročníku bude umožněn vstup a doprovod dítěte do 1.třídy. Použijte prosím návleky a respirátor.  

Náhradní šatny po dobu rekonstrukce 

Šatny 1. stupně budou v suterénu budovy jídelny, po vstupu vlevo 
Šatny 2. stupně budou v suterénu budovy A, po vstupu doprava za výtahem (vzpírárna). 

Předpokládané využití náhradních prostor šaten je do konce listopadu. Žádáme žáky a rodiče, aby využívali šatny pouze pro přezutí a odložení oděvů. Po přezutí žáci bez prodlení odchází do kmenových tříd k zahájení školního roku s třídním učitelem. První třídy jsou v prvním patře budovy B - pavilon 1. stupně. Směr bude vyznačen šipkami.  

Preventivní testování 


Nošení respirátoru je povinné na chodbách a v průběhu přestávek. Testování žáci s negativním výsledkem budou moci v průběhu vyučování odložit respirátor. Opět doporučujeme 2 ks. 

První školní den budou testováni všichni žáci školy vyjma 1. ročníku, kde testování proběhne ve čtvrtek 2. září. K testování budou použity testy, které jsme používali před prázdninami. Plánuje se testování 1., 6. a 9. září. Rodiče, kteří chtějí pro své dítě jiný test, mohou si jej zakoupit. Testování musí proběhnout ve škole pod dohledem učitele. Rodič odpovídá za použití testu dle schváleného seznamu. Odkaz na podrobnosti o testování a seznam schválených testů zde. Žáci, kteří nebudou testováni, musí mít respirátor po celou dobu pobytu ve škole. 

Dítě s příznaky nemoci bude izolováno a rodiče vyznáni, aby si jej vyzvedli a telefonicky informovali praktického lékaře.

Stravování 

Ve středu 1. září lze přihlásit žáky ke školnímu stravování. Jídelna vaří pro žáky od 2. září. 

Školní družina 

Přihlášky do školní družiny u třídních učitelů 1. stupně nebo ve školní družině. Termín odevzdání přihlášek do ŠD nejpozději do 6. září! 

Další informace obdrží žáci od svých třídních učitelů. Aktuality získáte prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Děkuji všem za vstřícnost a respektování pokynů.  

 

Mgr. Igor Haša, ředitel školy