jídelna.png

ŠKOLNÍ JÍDELNA

IČO: 45 211 744

IZO: 103 108 629

 

Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín
Nový Hrozenkov 437

756 04 Nový Hrozenkov

Připravujeme zdravou a vyváženou stravu, poskytujeme dietní stravování. Vaříme pro zaměstance, pro MŠ, Charitu a veřejnost.

Provozní doba výdeje:

Od 10.30 - 11.10 a od 11.30 do 12.00 h (výdej pro veřejnost, pro žáky v době nemoci nebo jejich rodiče).

Vchod do jídelny otevřen: 10.30 - 12.00 hod. Při pozdním příchodu volejte vedoucí jídelny.

Odpovědný vedoucí: Jana Měrková, 

Tel.: 571 420 810, 739 305 118 jmerkova@seznam.cz

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

Dodržujte aktuální hygienické pokyny - vyvěšeny u vstupu do jídelny.

1. Strávník si přijde pro oběd v době určené pro odběr do jídlonosičů

2. Bude mít sebou nádobu určenou na odběr stravy, vyhovující hygienickým předpisům, plus nádobku na salát, případně jiný doplněk oběda. Nedoporučujeme hliníkové nosiče ani jiné nevyhovující nádoby, které mohou způsobit poškození zdraví, nebo nepříznivě ovlivnit potraviny či pokrm.

3. Všichni strávníci mají vstup do vývařovny /kuchyně/ i přilehlých prostor přísně zakázán!

4. Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 1 hod. od jejího vydání do jídlonosiče.

5. Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.

6. Pokrmy uchovávejte při teplotě teplých a studených pokrmů.

7. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován.

Dietní stravování

Naše školní jídelna začala v tomto školním roce poskytovat dietní stravování dětem na základě potvrzení od lékaře, které je nutnou podmínkou k zařazené dítěte mezi dietní strávníky. Poskytujeme tyto diety: bezlepková strava a bezmléčná strava.

Dokumenty

Vnitřní řád jídelny

Ceny stravného

Seznam alergenů