jídelna.png

Školní jídelna

IČO: 45 211 744

IZO: 103 108 629

 

Školní jídelna připravujeme zdravou a vyváženou stravu, poskytujeme dietní stravování. Vaříme pro žáky školy, naše zaměstance, Mateřskou školu, Charitu a veřejnost. Ceny stravného

Přihlašování a odhlašování u vedoucí jídelny: Jana Měrková, tel.: 571 420 810, 739 305 118 jmerkova@seznam.cz

Provozní doba výdeje:

Od 10.30 - 11.10 a od 11.30 do 12.00 h (výdej pro veřejnost, pro žáky v době nemoci nebo jejich rodiče).

Vchod do jídelny otevřen: 10.30 - 12.00 hod. Při pozdním příchodu volejte vedoucí jídelny.

 

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů

  • Dodržujte aktuální hygienické pokyny - vyvěšeny u vstupu do jídelny.
  • Strávník si přijde pro oběd v době určené pro odběr do jídlonosičů
  • Bude mít sebou nádobu určenou na odběr stravy, vyhovující hygienickým předpisům, plus nádobku na salát, případně jiný doplněk oběda. Nedoporučujeme hliníkové nosiče ani jiné nevyhovující nádoby, které mohou způsobit poškození zdraví, nebo nepříznivě ovlivnit potraviny či pokrm.
  • Všichni strávníci mají vstup do vývařovny /kuchyně/ i přilehlých prostor přísně zakázán!
  • Školní jídelna zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 1 hod. od jejího vydání do jídlonosiče.
  • Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.
  • Pokrmy uchovávejte při teplotě teplých a studených pokrmů.
  • Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován.

Dietní stravování

Naše školní jídelna poskytuje dietní stravování dětem na základě potvrzení od lékaře, které je nutnou podmínkou k zařazené dítěte mezi dietní strávníky. Poskytujeme tyto diety: bezlepková strava a bezmléčná strava.

Dokumenty

Vnitřní řád jídelny

Ceny stravného

Seznam alergenů