Přehled článků

Vodní svět Velké Karlovice

V pátek 22.10. zahájíme pravidelné sportovně relaxační zájezdy do Vodního světa ve Velkých Karlovicích. Každá třída se zúčastní 1,5 hodinové lekce s plaveckými instruktory.  

Den architektury v Novém Hrozenkově

V celé České republice probíhá v prvním říjnovém týdnu Den architektury. V našem Městysi proběhla rozsáhlá rekonstrukce školy z roku 1929 a vznikla novostavba sportovní haly. Zveme Vás na komentovanou prohlídku s architekty.

Zahájení školního roku 1. září

Informace ke změně vstupu do školy z důvodu rekonstrukce šaten, hygienická opatření a preventivní testování.

 

Hrozenkovská STAR

Musím říct, že tento rok se soutěž náramně povedla a mám z ní velkou radost. Zkusím vás ale s tímto tématem blíže seznámit. V ZŠ v Novém Hrozenkově už několik let máme zavedenou takovou malou tradici, která se nazývá Hrozenkovská STAR.

Výtvarné práce 2.stupně

Kolekce prací žáků z průběhu distanční výuky Vv pod vedením Moniky Bednaříkové. Prohlédněte si jednotlivé galerie od 6. do 9. třídy vytvořené v aplikaci Microsoft Sway.

Výuka všech tříd od 24.5.

Ukončení rotační výuky a některých omezení. Podmínkou účasti ve škole je negativní test žáka, nošení ochranné roušky nebo respirátoru.

Zápis do 1.třídy

Vážení rodiče a předškoláci, elektronický zápis probíhá od 1. do 15. dubna 2021. K podání žádosti o přijetí nebo odklad využijte školní informační systém ŠkolaOnline. Podání žádosti o přijetí nebo odklad v systému ŠkolaOnlinePodrobnější informace najdete na stránkách Zápis do 1.třídy. Pokud máte zájem o individuální konzultaci s dítětem ve škole, po vyplnění elektronického zápisu obdržíte e-mailem kontaktní údaje na zástupce ředitele školy, kterého kontaktujte. 

 

Lidské tělo - prvouka 3.B

V Prvouce jsme probírali lidské tělo, jeho stavbu, vnitřní orgány a smysly. Každému žákovi byla přidělena část lidského těla nebo jeden ze smyslových orgánů. Na výrobu mohli použít cokoliv doma našli. Myslím, že se to žákům 3.B povedlo a výsledky jsou velmi vydařené. Posuďte sami.

 

Příroda kolem nás - Vv soutěž

Během února dostali žáci výtvarný úkol: Příroda kolem nás. Úplně totožné téma vyhlásil Národní park Podyjí, který již několikátý rok organizuje výtvarnou soutěž pro základní školy. Někteří se tak mohli zúčastnit výtvarné soutěže.