Zahájena činnost školní knihovny

06. 02. 2018

Zahájení činnsoti školní knihovny.

Vedoucí: Mgr. V. Štelclová