Schůzka s třídními důvěrníky

21. 11. 2017

Ve čtvrtek 9.listopadu se setkali zástupci rodičů s ředitelem školy. Z téměř dvouhodinové diskuze vzešla řada podnětů a připomínek se závěry:

- omlouvání žáků MŠ v jídelně: telefonicky nebo elektronicky do 13.00 h na adresu bobejo@seznam.cz Po tomto čase dochází k nákupu potravin na následujíc  í den jak pro svačinky, tak pro oběd. Vedoucí jídelny nadále konzultuje s MŠ seznam omluvených žáků v daném čase.

- posun třídních schůzek na 15.30, společné zahájení s TU, následně individuální pohovory. Schůzka s třídními důvěrníky po skončení schůzek.

- využití sprch po tělesné výchově

- termín školního vánočního jarmarku a živého betléma 21.12.

- zájem o zapojení žáků 8.ročníků do problematiky volby střední školy, volby povolání, dnů otevřených dveří

- seznámení rodičů s projektovou dokumentací nové tělocvičny a zateplení budovy A (staré školy), problematika aparkování a nutnost pokračovat v úpravách v okolí školy