Zahájení přípravy žáků 9.ročníku na přijímací řízení na SŠ od 11.5.

07. 05. 2020