Zájmová činnost a kroužky

16. 09. 2019

Nabídku kroužků posílila Angličtina pro nejmenší a Zborový zpěv pod vedením p. Barbory Zdráhalové. Ostatní kroužky zahájí nejpozději v říjnu. Hledáme zájemce o vedení kroužků. Neváhejte nás kontaktovat nebo nás informujte o aktivitách pro žáky v obci a okolí. Děkujeme.

Současná nabídka:

ZUŠ - hudební obory (strunné a dechové nástroje, hudební nauka, výtvarná přípravka a výtvarný obor I.

Sportovní hry holky a kluci II.stupně

Čtenářský klub a knihovna

Klub deskových her

Angličtina pro nejmeší I. a II.

Sborový zpěv

Dětský folkorní soubor Vranečka

Šachy a dáma - v jednání

Práce se dřevem - v jednání