Kroužek angličtiny pro nejmenší

07. 02. 2019

je určen pro žáky 1. a 2. třídy, jako příprava na výuku anglického jazyka od 3. ročníku. Zábavnou, hravou a zážitkovou formou se děti budou mít možnost seznámit se základy anglického jazyka pomocí písniček, pohádek, říkadel, pracovních listů apod. Výuka bude koncipována s přihlédnutím ke věku dětí, tudíž je vhodná jak pro děti, které již ovládají základy čtení a psaní, ale i pro ty, které číst a psát ještě neumějí. Obsahová stránka kurzu bude zaměřena především na poslechové a mluvené aktivity, nezbytné pro budoucí nácvik správné výslovnosti, pozornosti při poslechu a naučení základních pojmů, jednoduchých frází a rozšíření slovní zásoby.

 

Kapacita kroužku: maximálně 15 žáků ve skupině

Čas: každou středu či čtvrtek od 14:00 – 15:00h (bude upřesněno dle počtu přihlášených žáků)

Místo: Školní družina – 2. oddělení

Cena: 200,- Kč za pololetí

 

Závaznou přihlášku a platbu prosím odevzdejte třídnímu učiteli nebo vyučujícímu nejpozději do úterý 12.2. 2019. V případě většího zájmu, a tedy i počtu dětí budou žáci rozděleni do dvou skupin a výuka bude probíhat kromě středy i ve čtvrtek ve stejný čas. Začátek ve středu 13.2.2019.

 

Kontakt:   Mgr. Marie Čecháková

                 telefon:        731 719 948

                 email:           cechakova.marie@seznam.cz