Nástěnka pro žáky

Odevzdávání sešitů a písemných prací

22.05.2020

Ve vestibulu školy jsou připraveny boxy pro jednotlivé třídy a předměty.

Možnost odevzdávat sešity a písemné práce od 18.5.

Zákaz shlukování, dodržujte nošení roušek.

Vstup od 7.30 do 14.00.

Návod na přihlášení do Office 365

05.04.2020

Návod na přihlášení na stránce Žáci.