Nástěnka pro žáky

Distanční výuka od 14.10.

02.10.2020

Uzavření škol do 1. listopadu 2020.

Dopravní omezení

09.09.2020
Prosíme rodiče - řidiče, aby využívali k parkování a zastavení vozidla prostory parkovišt v centru obce. U školy dochází ke kolizním situacím.

Třídy 2. stupně

31.08.2020

VI. třída knihovna

VII. třída učebna přírodopisu       

VIII. třída učebna F/Ch

IX. A  učebna AJ/2

IX. B učebna M

Přístup pouze přes schodiště 1. stupně do 2. NP. Omezení do 16.9.

Závěr školního roku

04.06.2020
Informace k termínům konzultací a třídnických hodin budou zaslány elektronicky rodičům. Podrobněji zde.

Odevzdávání sešitů a písemných prací

22.05.2020

Ve vestibulu školy jsou připraveny boxy pro jednotlivé třídy a předměty. Vstup od 7.30 do 14.00. Od 14.00 do schránky.

Návod na přihlášení do Office 365

05.04.2020

Návod na přihlášení na stránce Žáci.