Projekt Obrana se týká všech

Projekt Obrana se týká všech
17. 01. 2020

Dne 13.1.2020 jsme realizovali projekt „Obrana se týká všech“.

Smyslem tohoto projektu bylo seznámit školáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti,  poukázat na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Druhotným cílem bylo zvýšit informovanost žáků o aktivitách  armády ČR a povinnostech občana při obraně státu.

Dosažení cíle bylo realizováno skrze dvě klíčové aktivity:

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu,

2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice.

Žáci byli nejdříve vyzváni koordinátorem projektu, aby zpracovali referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště, kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu. Referát jsme připravili již dříve v rámci hodin občanské výchovy a zjištěné informace následně prezentovali v průběhu realizace odborného bloku projektu, který vedl lektor spolku PRESAFE, kde seznámil žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek. Pohovořil o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni, probral s žáky význam armády ČR a seznámil je se zásadami chování při mimořádných událostech.

Celková délka programu byly 4 vyučovacích hodiny a jeden seminář byl určen pro cca 25 – 30 žáků. My jsme naše žáky rozdělili do třech skupin (6. – 9. třída). Každý účastník obdržel pamětní list a materiál se základními informacemi o projektu. Odnesli si také spoustu nových a zajímavých informaci od zkušených lektorů s bohatou praxí, kteří pracují nebo pracovali v Armádě ČR a Policii ČR.

Mgr. Erika Kinclová, koordinátorka projektu