Zápis do 1. třídy - seznam přijatých žáků

Zápis do 1. třídy - seznam přijatých žáků
13. 04. 2018

Seznam přijatých žáků a také na nástěnce před školou.

TERMÍN ZÁPISU: 18. dubna 2018 od 9.00 do 12.00 hodin a od 12.30 do 16.00 hodin

Náhradní termín zápisu pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Erikou Kinclovou

Pro školní rok 2018/19 se budou otevírat 1 -2 třídy 1. ročníku podle počtu přihlášených dětí.


Podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni přihlásit své děti k základnímu vzdělávání.


Pro školní rok 2018/2019 se zapisují děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

1. Informace o zápisu 2018 - kritéria
2. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
3. Co můžete udělat pro dítě před nástupem do školy 
5. Co budu potřebovat v 1. třídě 

 

Dokumenty:

Zápisní list

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky