Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023/24

Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023/24
29. 03. 2023

Aktualizace 25.4.2023

Odkaz na výsledky zápisu podle registračních čísel, seznam je také vyvěšen ve vstupu do školy.

 

Vážení rodiče,

od 1.4. můžete podat elektronickou žádost o přijetí nebo odklad na tomto odkazu:

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsnovyhrozenkov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40471

Samotný zápis za účasti předškoláka proběhne 18. dubna od 8.00 do 16.00. Rezervaci času je možné zapsat v MŠ Nový Hrozenkov. 

Kritéria přijímacího řízení

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence 
  3. Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce školské rady.


Děkujeme Vám.

Mgr. Igor Haša, ředitel školy