Den otevřených dveří - video

Den otevřených dveří - video
27. 02. 2022

Za velké účasti veřejnosti se konal v pátek 4. března den otevřených dveří a slavnostní otevření nových šaten s bohatým programem v nové tělocvičně a rekonstruované škole...

Pozvání přijali ředitelé okolních škol, starostové obcí a zejména zástupci dodavatelských firem: zástupce firmy TM Stav spol. s.r.o. (tělocvična), firmy TESP Contract spol. s.r.o.(rekonstrukce budovy A), firma INSTOP spol. s r.o. (zázemí pro tělocvičnu a nové šatny pro žáky), architekti projekční kanceláře Consequence s.r.o, správce farnosti Nový Hrozenkov Páter Dušan Šimala, paní starostka Ing. Špruncová a více jak dvě stovky rodičů, žáků a dalších návštěvníků.

Městys Nový Hrozenkov se více jak 25 let snažil vybudovat novou sportovní halu, která by sloužila nejen pro potřeby místních sportovců, ale i pro ostatní sportovní kluby.

Z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí,“ se podařilo získat max. podporu 20 mil Kč., což obci výrazně pomohlo. Celkové náklady nové tělocvičny vyšly na 45,4 mil Kč.

Rekonstrukce budovy A školy spočívala ve výměně okenních otvorů, zateplení fasády, instalace vzduchotechniky, ale hlavně ve výstavbě dvou nových kotelen školy. Základní škola byla v minulých letech vytápěna z kotelny, stojící mimo budovu, k níž byl připojen teplovod pro budovu B, ten byl absolutně nerentabilní, ztrátový, nehospodárný. Zároveň jsme potřebovali vybudovat kotelnu pro novou tělocvičnu. Na rekonstrukci budovy A jsme díky dotaci ze SFŽP ve výši 10,76 mil Kč realizovali projekt „Energetické úspory Základní školy Nový Hrozenkov“, kde celkové náklady činily 24,4 mil. Kč. 

Rekonstrukce šaten a přízemí budovy B bylo financováno bez dotací z prostředků obce ve výši 12,8 mil Kč. Šatny dostaly úplně nový ráz, původní, nevzhledné železné klece jsme vyměnili, za dřevěné mini skříňky, které působí v interiéru velice jemně a přirozeně. Šatní skříňky a lavičky šaten v celkové výši 948 400 Kč, financovala škola z vlastního investičního fondu.

Děkuji všem, kteří se na realizaci projektů podíleli, děkuji zastupitelům, že uvolnili finanční prostředky pro tyto projekty, děkuji paní starostce Ing. Stanislavě Špruncové za řízení projektů,  pedagogům, kteří od roku 2020 pracovali ve ztížených podmínkách. Vše se podařilo zvládnout i díky technickému dozoru investora pana Lubomíra Kocfeldy a stavebnímu dozoru pana Pavla Krystyníka. 

Den otevřených dveří byl první velkou akcí po covidové uzávěře. Děkuji kolegům i žákům za odpolední bohatý program jak ve škole, tak v tělocvičně, nebo ve cvičné školní kuchňce, který nakonec přinesl i finanční výtěžek na účet Charity pro Ukrajinu ve výši devět tisíc Kč.

Mgr. Igor Haša, ředitel školy