Třídní schůzky

Třídní schůzky
12. 09. 2017

Vážení rodiče,

v úterý 12. 9. 2017 se uskutečnila 1.třídní schůzka. Součástí informační schůzky byly důležité informace spojené s organizací školního roku 2017/18, kontakty na učitele (Bulletin školy), školní řád, udělení souhlasu se zpracováním citlivých udajů a další informace v zápisu:

Volba třídního důvěrníka a předání dotazníku z projektu certifikace Rodiče vítání. Podpisem v žákovské knížce, nebo podpisem v prezenční listině z třídní schůzky rodič potvrdí souhlasy a převzetí informací.