Organizace výuky a poděkování

Organizace výuky a poděkování
27. 11. 2020

Upřesnění organizace výuky v souladu s protiepidemickým systémem PES a poděkování rodičům za spolupráci.

 

Vážení rodiče, 

chtěl bych Vám poděkovat za podporu a pomoc během distančního vzdělávání. Letošní rok nám vzájemně pomohl intenzivně nahlédnout do prostředí školy a do rodin. Jsem přesvědčen, že výjimečná situace přiměla všechny k velkým změnám. Školy se obrovským skokem posunuly v oblasti informačních technologií a jejich využití pro komunikaci a výuku 
Od 15. listopadu probíhalo dotazníkové šetření, kterým zhodnotilo distanční vzdělávání přes 130 rodičů. S online výukou prostřednictvím MS Office a aplikace Teams bylo spokojeno bez výhrad 72 rodičů, s menšími výhradami 55 a 5 rodičů nebylo spokojeno. Množství úkolů považovalo za přiměřené 109 rodičů. Hodnocení žáků Vám bude zasláno třídním učitelem elektronicky. Do budoucna uvítáte elektronickou ŽK. Jaká technika byla využívána pro online výuku? Notebook 38 %mobil 34 %tablet 16 % a počítač 12 %. Na žádost rodičů jsme zapůjčili školní tablety.  Mezi nejčastěji uváděná volná sdělení byly stížnosti na kvalitu internetového připojení, stejně jako poděkování za práci učitelům a přání, aby se školy otevřely co nejdříve.   
Ukazuje se, jak velké nároky na dnešní děti a učitele máme. Abychom se co nejlépe připravili pro budoucnost, musíme u dětí intenzivně pěstovat odpovědnost, samostatnost, schopnost motivovat se k učení a chránit si zdraví. Vaše úsilí nám při tom obrovsky pomáhá. Všem, kterým záleží na dětech a naší společné práci, děkuji. 
Od pondělí 30. 11. 2020platí opatření s ohledem na zdraví zaměstnanců a žáků, stejně jako požadavky a nařízení PES (protiepidemický systém): 
 
 • roušky a dezinfekce před vstupem do třídy 
 • rozdělení tříd 2. stupně 
 • zákaz sportovních činností a zpěvu 
 • omezení pohybu žáků ve škole – výuka převážně v kmenové třídě 
 • chodba pouze pro přesun 
 • úpravy v rozvrhu pro zamezení střídání učitelů mezi I. a II. stupněm 
 • kombinace prezenční výuky s online výukou 
 • zkrácené odpolední přestávky a vyučování – s ohledem na autobusové spoje 
 • změna organizace výuky cizích jazyků – zajištění homogenity tříd 
 • nový rozpis odchodů na oběd, omezení prolínání tříd
Změny v rozvrhu zašlou třídní učitelé elektronicky.

Změna organizace ŠD (telefonické kontakty budou vyvěšeny u vstupu do šaten): 

 1. třída (17 žáků) –A.Čecháková, umístění (ŠD 1) 
 2. třída (12) –J.Koňaříková (ŠD 2) 
 3. ročník (11 + 8) – Mgr. Šuláková (třída)
 4. třída (6) –G.Černá (třída) 

Změny času odchodu žáka ze školy – písemně omluvte předem do ŽK. 

 

V Novém Hrozenkově 27. listopadu 2020                                          Mgr. Igor Haša, ředitel školy