Distanční výuka - prodloužení do 20.11.

Distanční výuka - prodloužení do 20.11.
01. 11. 2020

Vážení rodiče,

informuji Vás o usnesení vlády, kterým bylo přijato krizové opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. k dispozici ZDE. Nadále trvá uzavření ZŠ.

Nadále pokračujeme v distanční výuce (kombinovaná s online komunikací a zadáním úkolů v aplikaci Teams). Rozvrh hodin mají žáci ve svých týmových kalendářích.

Návody: www.zsnovyhrozenkov.cz (odkaz Žáci). Přihlášení do Teams pomocí webových stránek školy a odkazu na MS Office 365 nebo přímo na stránkách portal.office.com

Školní jídelna – žákům máte možnost přihlásit a odebrat oběd v jídlonosiči od 10.30 do 12.30 (dětský dotovaný oběd – porce dle věku, nebo lze přihlásit i oběd za plnou cenu 58 Kč).

Úřední hodiny ve škole jsou stanoveny ve dnech: pondělí a středa od 8 do 12 hodin, jinak pouze po předchozí domluvě.  

Stručná pravidla distanční výuky:

  • Úkoly v hlavních předmětech M, Čj, cizí jazyky (sledovat denně) a 1 x úkol v ostatních předmětech např. F, Z, D, Př, I a Ch. Úkoly do výchov 2 x za měsíc.
  • Úkoly budou vždy zadány v daném předmětu Teams i v písemné podobě a dostupné kdykoli. 
  • Denně nejvýše 3 vyučovací hodiny online po sobě jdoucí, další čas mají žáci vyhrazen na úkoly a měli by pracovat podle rozvrhu hodin.
  • Distanční výuka je povinná! Neúčast na online výuce musíte učiteli omluvit (zprávou v chatu, dlouhodobou neúčast omlouvají rodiče elektronicky na adresu třídního učitele).
  • Rodič má právo přes třídní učitele požádat o tisk materiálů, výdej bude probíhat u vstupu do jídelny.
  • V odůvodněných případech škola zapůjčí žákům IT techniku 

ZŠ Nový Hrozenkov byla hejtmanem Zlínského kraje zařazena mezi určené školy, které poskytují péči dětem ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:
− bezpečnostních sborů;
− obecní policie;
− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
− příslušníci ozbrojených sil;
− zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
− Úřadu práce České republiky;
− České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
− Finanční správy České republiky;
− Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců;
− Školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
− Zařízení školního stravování
− České pošty, s.p.
− Pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy;
− Pedagogickými nebo nepedagogickými určené školy nebo školského zařízení;

 

V Novém Hrozenkově 1. 11. 2020

 

Mgr. Igor Haša, ředitel školy