Organizace závěru roku

Organizace závěru roku
04. 06. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách schválila vláda na svém jednání 25. května 2020 možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8. června 2020. Prostorové a personální podmínky školy nám neumožňují fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupně, kde se účastní aktivit více jak 72 % žáků.  Pro žáky nadále probíhá online výuka s přehledem úkolů na webu školy (i pro 1. stupeň).

Organizace aktivit 

 • 24. týden – individuální konzultace, informování rodičů o hodnocení žáků (budou kontaktováni pouze rodiče žáků, kteří se neúčastnili distanční výuky, neodevzdali písemné podklady k hodnocení, zhoršení prospěchu). Ve středu 10. 6. od 8.00 do 11.00 budou k dispozici všichni učitelé 2. stupně.
 • 25. týden - třídnická hodina – odevzdávání učebnic, úhrada za poškození, uzavření hodnocení. Žáci musí předložit Čestné prohlášení. Pobyt žáků od 8.00 do nejdéle 10.30. Termíny třídnických hodin (třídní učitelé zašlou upřesnění v případě rozdělení do skupin): 15.6. (VI. třída), 16.6. (VII. třída), 17.6. (VIII.A třída), 18.6. (VIII.B třída ), 19.6. (IX. třída)
 • 24. 6.vydávání vysvědčení. 7.30 – 8.00 I. stupeň, 8.30 – 9.00 2. stupeň, od 9.00 do 11.00 ve vestibulu pro zákonné zástupce, pokud si vysvědčení nepřevezme žák osobně. Žákům 9. ročníku bude vysvědčení předáno v zasedací síni Městyse Nový Hrozenkov. Čas bude upřesněn.
 • 24.6. nebude zajištěno stravování, ani odpolední skupiny pro 1. stupeň. Zahájení stavebních prací v prostorách budovy školy.
 • Ředitelské volno 25., 26., 29., 30. 6. - z provozně-technických důvodů: rekonstrukce budovy A (výměna oken, zateplení, vzduchotechnika a vytápění), výstavby tělocvičny a odstávky energií.

Podmínky účasti ve škole

 • účast žáků ve škole je dobrovolná
 • vstup do školy bude možný pro žáky 2. stupně nejdříve od 8.00 do 10.30 (měření teploty bezkontaktním teploměrem) a při první návštěvě předložení čestného prohlášení třídnímu učiteli (formulář je k dispozici ve vestibulu školy, nebo na webu. Bez formuláře zákaz vstupu.
 • stravování pro žáky 2. stupně nelze z organizačních a hygienických důvodů poskytnout

Hygienické podmínky výuky

ve společných prostorách školy se na žáky vztahují následující hygienická pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, povinné přezutí a zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (2 ks roušek, sáček na odložení použité roušky)
 • dodržení odstupu min. 1,5 m od osob
 • žákům je zakázáno se shromažďovat ve větších skupinách před budovou školy i ve společných prostorách uvnitř budovy
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • po přezutí a převlečení v šatně se žák ihned přesune do své třídy, kde si umyje a vydezinfikuje ruce
 • v průběhu pobytu ve třídě rozhodne vyučující o nošení roušky
 • v každé třídě se bude minimálně jednou za hodinu větrat po dobu 5 minut
 • pohyb žáků ve škole je omezen (šatny, kmenová třída a toalety)
 • opakované nedodržování pravidel, po upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem
  k nevpuštění žáka do školy

 

 

V Novém Hrozenkově 3. 6. 2020                              Mgr. Igor Haša, ředitel školy