Organizace 1. stupně

Organizace 1. stupně
22. 05. 2020

Děkujeme všem rodičům za vyplnění dotazníků. Do školy nastoupí 72% žáků, kteří budou ve skupinách podle tříd. Počty ve skupině nepřekročí limit 15 žáků. Vedení dopolední výuky bude zajišťovat třídní učitel, včetně AP.

Časový program

7.15 Otevření školy

7.30 - 11.10 Dopolední vzdělávací aktivity zaměřené na opakování a procvičování, zpracování úkolů a propojení s online výukou

10.30 - 12.00 Stravování dle rozpisu

11.10 - 15.45 Odpolední aktivity skupiny (žáci budou rozděleni podle tříd na 4 skupiny, každá skupina bude mít 1 pedagoga/vychovatelku)

Organizační pokyny

Žáci vstupují do školy bez doprovodu (zákaz vstupu cizích osob).

Každý žák má 2 ks roušek a sáček na úschovu použité roušky.

Po vstupu bude žákům změřena bezkontaktně tělesná teplota. Pokud bude vyšší než 37,3 °C, bude okamžitě informován rodič a KHS (viz pokyn).

Žáci se pohybují po škole pouze v roušce, ve třídách mohou po usednutí do lavic odložit. Použití roušky řídí pedagog.

Odpolední skupiny 

Žáci rozděleni podle tříd.

I. a III. třída v ŠD, II.A a II.B ve svých třídách

Každý skupina s jedním pedagogem/vychovatelem

Žáci v pondělí obdrží zápisový lístek, v úterý odevzdají.

Vyplňte všechny kontaktní údaje a čas a způsob odchodu.

Na dveřích školy u vstupu od stomatologie budou telefonické kontakty - volejte k uvolnění žáka.

Odpolední aktivity jsou bezplatné.