Dotazníky pro rodiče a žáky - vyplňte do 31.3.

Dotazníky pro rodiče a žáky - vyplňte do 31.3.
26. 03. 2020

Vážení rodiče a žáci,

máme za sebou všichni dva nejtěžší týdny školy, které pamatuji. Pro nás učitele, pro Vás žáky i pro Vás rodiče začala velká životní zkouška,  na kterou nikdo nebyl připraven. Všichni se snažíme udělat maximum, přesto narážíme na některá technická omezení, zkoušíme nové postupy i technologie. Úkoly, které předkládáme, jsou jen zlomkem toho, co zvládneme běžně ve škole.

Všichni se nyní učíme a je velká příležitost se připravit do budoucna. Chtěl bych požádat rodiče i žáky, aby věnovali pozornost dotazníkovému šetření. Jeho výsledky pomohou školám, žákům i rodičům nastavit co nejlepší podmínky pro tzv. distanční vzdělávání. Dotazníkové šetření potrvá do 31.3. 

Dotazník pro žáka

Dotazník pro rodiče

Nabídka školního e-mailu

Základem naší komunikace je elektronická pošta a e-mail. Obrovskou výhodou je použití jednotného školního e-mailu, který budou žáci používat po celou dobu školní docházky. Je vytvořen v prostředí Office 365. Jeho vytvořením získá žák zdarma možnost využívat aplikace MS Office např. Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype, Teams ...

office01.png

Pokud máte zájem, požádajte e-mailem  třídního učitele, abychom pro Vaše dítě vytvořili školní e-mail, který žáci od 4.třídy jsou schopni využívat samostatně.  

Děkuji všem rodičům za pozitní ohlasy, podněty, kolegům za velké nasazení, a žákům za píli. 

Přeji pevné zdraví!

 

Mgr. Igor Haša, ředitel školy