Recyklohraní

29. 05. 2017

Až z daleké Prahy brzy ráno vyrazili lektoři projektu Recyklohraní. Všechny třídy se postupně vystřídaly pod odborným vedením v rámci projektového dne, jehjichž cílem bylo posílit povědomí o možnostech třídění odpadu a jeho následného druhotného zpracování. Lektoři připravili celou řadu názorných panelů, pomůcek a her. 

IMG_8905.jpg

Naši žáci a celá škola se aktivně podílí na třídění odpadů a to zejména sběrem starého papíru, plastových vršků, elektroodpadu a baterií, pro které jsou připraveny speciální boxy v prostoru šaten.