Projekt 72 hodin dobrovolnictví - 2.A

Projekt 72 hodin dobrovolnictví - 2.A
16. 10. 2019

PROJEKT 72 HODIN - II. A
Motivační program pro budoucí prvňáčky – návštěva MŠ.
Ve středu 9.10. 2019 jsme navštívili oddělení předškoláků ve zdejší MŠ. Připravili jsme si pro ně pásmo písní, tanečků a říkadel s pohybem. Děti z MŠ rovněž předvedly, které písničky a říkadla již umí. Potom si děti z MŠ ověřily své znalosti o podzimu pomocí různých pracovních listů, naši školáčci jim radili a pomáhali.
Dětem z MŠ jsme připravili drobné dárečky a odměnou za snahu při plnění úkolů bylo několik sladkostí.
Tato návštěva byla příjemným zpestřením dne pro děti z MŠ i ZŠ, příště rádi zopakujeme.