Cyklovýlet

Cyklovýlet
23. 06. 2019

Když se starší polovina žáků toulala po západní části Evropy a smáčela nohy kdesi v chladivých vodách kanálu La Manche, my usoudili, že než sedět ve vyhřátých školních lavicích, tak raději vyrazíme na toulky po Valašsku.

Ve středu jsme se pokochali křehkou krásou a výrovbou skleněných baněk a připomněli si na chvíli zimní svátky. Pracovnice Irisy Vsetín, v žáru plamenů, předváděly svůj um, který se cení i za oceánem.

Ve čtvrtek zavelel admirál Pavelka směr Soláň a Brodská. A jak již bývá zvykem, turistická procházka po hřebenech malebného Valašska se zpestřila o praktickou ukázku zdravotnické pomoci. Vždy připraveni.

S kapkami potu na čele jsme vyráželi v pátek na cyklovýlet. Všichni vzorně nasadili cyklistickou helmu a s povelem "práskněte do koní" vyrazili v dlouhém šiku na Velké Karlovice. Míjeli jsme fotbalové kolbiště v Karolince a pravicí pokynuli prvňáčkům, kteří plnili odznak fotbalové zdatnosti. U muzea jsme museli ošetřit první oslepené bojovníky. Dvě zbrojnošky byly zasaženy senosečí a jejich oči byly ošetřeny kapkami p. Uherkové.

Statečně jsme dosáhli kóty Galíku a odměnou byl chladivý mok a cuc na špejli. Po vydatném občerstvení jsme znovu osedlali kola a družina se dala do pohybu. Z kopce se to jede!  Nedbaje varovných pokynů došlo ke karambolu, který byl dostatečným varováním. Odnesly to naštěstí jen řídítka kola a naražené zápěstí.

Zmrzlila U muzea nás příjemně schladila a na závěr nás přivítal chladivý Balaton. Všude dobře, doma nejlíp.