LINIE-výstava žáků 9. třídy v místní knihovně

LINIE-výstava žáků 9. třídy v místní knihovně
21. 11. 2018
Zveme žáky, rodiče i přátelé na výstavu žáků 9. třídy pod názvem LINIE. Tato výstava probíhá v Obecní knihovně v Novém Hrozenkově a ukazuje práce, jenž vznikly v hodinách výtvarné výchovy.

Linie - čára rovná a klikatá. Náhodilá či promyšleně situovaná. Barevná či v odstínech šedi. To vše si kladli na počátku své tvorby žáci 9. třídy, když se pokoušeli poprat se zadaným tématem ve výtvarné výchově.

Český abstraktní malíř Zdeněk Sýkora tvořil své obrazy skloubením klasických malířských postupů s počítačovou technologií. Na prvopočátku jeho tvorby stála umělá inteligence, která po zadání číselných kódů vygenerovala ,,spleť" linií do sebe zamotaných a zkroucených. Následně je jakožto organické struktury přemalovával na plátno a snažil se o složité proměnlivé vztahy mezi čistým bílým pozadím a liniovým bujením.

Náhledy na tvorbu Zdeňka Sýkory:

images (1).jpg images.jpg Sykora04-Linie100.jpg

 

Ná základě představení abstraktního díla Z. Sýkory a díky uvědomění si své náhodilosti či záměrnosti, žáci přetransformovávali své myšlenky na papír a vznikly zdařilé kresby, které můžete na této výstavě vidět. 

Proto vás tímto zveme do Obecní knihovny v Novém Hrozenkově a budeme rádi za následné ohlasy.