Zahájení nového školního roku

Zahájení nového školního roku
28. 08. 2018

Vážení rodiče a žáci,

zahájení nového školního roku 2018/19 proběhne v pondělí od 9.00 v jídelně školy. Po krátkém představení učitelů a proslovu ředitele a p. starostky proběhnou symbolické třídnické hodiny, kde učitelé podají žákům popř. rodičům další informace k novému školnímu roku.

 

Rozdělení žáků do 1.A a 1.B, jmenný seznam bude vyvěšen u ředitelny školy, veřejně pod registračním číslem na vstupních dveřích do budovy B (od stomatologie). 

 

Pozor na bezpečnost - před školou (vstup do budovy A od parku) probíhají stavební práce - rekonstrukce chodníků. Dbejte značení a vlastní bezpečnosti.

 

Podrobné informace a seznámení se školním řádem proběhne na třídní schůzce ve čtvrtek 20.září od 15.00.