Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady
22. 06. 2018

Složení školské rady:


školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).


Funkční období je tříleté tj. 2018 – 2021

 

Členové školské rady zvolení za zřizovatele:

  • Ing. Kristýna Pekařová
  • Martin Strnadel


Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:

  • Eva Blahová
  • Mgr. Oldřich Pavelka


Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:

  • Jana Stančíková
  • Petr Václavík

Členové volební komise:

Mgr. Hana Tydlačková – předseda

Martin Šulák 

Jana Koňaříková 

 

V Novém Hrozenkově dne 3. května 2018

Mgr. Igor Haša ředitel školy