Mikuláš s dárky od Roziny

Mikuláš s dárky od Roziny
07. 12. 2017

Ve středu k velké radosti malých i velkých žáků zazvonily zvonce, zařinčely řetězy a škola byla vzhůru nohama. Mikuláš s početnou družinou čertů a andělů naděloval bohaté balíčky, počastoval zlobivce a Mikuláš s anděly chválil a obdaroval nakonec všechny. Velké poděkování patří žákům 9.třídy za bezvadný průběh akce a spolku Rozina za balíčky pro žáky, zvláště p. Ordyniecové. Jak to vypadalo ve škole? Podívejte se do fotogalerie.