Zápis do 1.třídy 2024/25

Zápis do 1.třídy 2024/25
26. 01. 2024

Ředitelství Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín

vyhlašuje dle § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ÚTERÝ 9. DUBNA 2024

v době od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 do 15.00 h.
 
Pravý boční vstup do budovy školy I. stupně přes šatny do 1. patra.
Účast zákonného zástupce je povinná. S sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, další dokumenty, které mají vliv na přijetí/odklad a průběh docházky.
Zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/25 se účastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s odkladem z roku 2023 v doprovodu minimálně jednoho z rodičů.
 
Schůzka pro rodiče předškoláků se uskuteční v úterý 6. února 2024 v MŠ Nový hrozenkov - střed.
 
Podání žádosti o přijetí/odklad: elektronicky od 1. dubna 2024 se rodiče zaregistrují na stránkách školy  a podají elektronickou žádost o přijetí nebo žádost o odklad (k žádosti o odklad doloží rodiče v den konání zápisu vyjádření z Krajské pedagogicko-psychologické poradny a doporučující posudek praktického lékaře).