Stávka učitelů 27.11.2023

Stávka učitelů 27.11.2023
22. 11. 2023

V pondělí 27. 11. 2023 vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ŘEDITELSKÉ VOLNO z organizačních důvodů (zapojení zaměstnanců školy do celodenní stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství). Všechna pracoviště (ZŠ, ŠJ i ŠD) budou uzavřena, kroužky se nekonají.

Vyjádření pracovníků školy:

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovoluji si Vám oznámit, že zaměstnanci školy se připojují k jednodenní celostátní stávce, která se bude konat v pondělí 27. listopadu 2023, dle článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na stávku, jehož zákonné podmínky jsou uvedeny v § 16 až § 26 zákona č. 2/ 1991 Sbírky.

Vzhledem k vysokému zájmu pedagogů a nepedagogických zaměstnanců zapojit se do stávky bude v pondělí 27. 11. 2023 výuka na 1. a 2. stupni zrušena včetně provozu školní družiny a školní jídelny. Obědy budou všem strávníkům odhlášeny. Odpolední kroužky se nekonají, vánoční focení proběhne v náhradním termínu 29. 11. a jedinou aktivitou bude účast starších žáků na florbalovém turnaji ve Vsetíně (pokud nebude turnaj zrušen).

Stávkující pedagogové a další pracovníci školy nemají v tento den nárok na mzdu.

Důvodem pro stávku je nesouhlas s plánovaným vládním omezením finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy pro rok 2024.

 

Stávkujeme proti:

  • zvyšování počtu žáků ve třídách (opravdu chceme první třídy pro 28 žáků a více?)
  • omezení počtu dělených hodin (využíváme zejména v Tv, Aj, Pč)
  • omezení výdajů na platy a snížení počtu nepedagogických pracovníků o 20 % (původní návrh počítal s tím, že se financování přesune zcela na obecní rozpočet!)
  • dalšímu snižování počtu asistentů pedagoga (stát školám v roce 2016 stanovil povinnou inkluzi, nyní radikálně snižuje prostředky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • opakovanému snižování množství financí na pořizování učebních pomůcek (již nyní dostáváme cca polovinu prostředků než před 2 lety, nadále z balíčku hradíme první dva týdny nemocenské zaměstnanců!)

V plánované stávce nejde o platy pedagogických pracovníků, jak se to někteří snaží prezentovat. Vláda má v plánu přesunout financování nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ na zřizovatele (na Městys Nový Hrozenkov), což považujeme za špatné.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Igor Haša, ředitel školy