Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-Birkenau
22. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu jsme se s žáky osmé a deváté třídy vydali na cestu za poznáním historie do bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi. Protože nikdo nezaspal, mohli jsme ve 4:15 vyrazit na dlouhou cestu.

Po osmé hodině ranní už jsme byli na místě a čekaly nás komentované prohlídky obou částí státního muzea. Nejdříve jsme si prošli část Auschwitz, která původně sloužila jako tábor pro politické vězně, byla zde zřízena první plynová komora. Po náročných dvou hodinách jsme se muzejním autobusem přesunuli do Birkenau, do vyhlazovacího tábora. Torza plynových komor, krematorií, baráků, brána smrti, elektrické ploty, ostnaté dráty…

Celý den nás provázelo velmi chladné a deštivé počasí, které umocňovalo pochmurnou náladu místa obrovského smutku, bolesti, místa smrti více než 1,1 milionů mužů, žen a dětí. Od polské paní průvodkyně naši žáci dostali pochvalu za vzorné chování.

V pět večer jsme dorazili zpět ke škole a těšili se do teplých peřin. Následující den jsme se společně věnovali reflexi pocitů, nálad, dojmů…