2.kolo voleb do školské rady

2.kolo voleb do školské rady
02. 01. 2023

Vážení rodiče a kolegové,

vyhlašuji výsledky voleb do školské rady. Členy školské rady jsou:

  •  za zřizovatele: Petr Václavík, Ing. Kristýna Pekařová (jmenuje zřizovatel)
  • za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Vladimíra Štelclová, Mgr. Oldřich Pavelka (79% účast ped. pracovníků).

Vyhlášení 2.kola voleb do školské rady za zákonné zástupce

Volby do školské rady za zákonné zástupce nesplnily podle volebního řádu požadovanou minimální 50% účast v prvním kole. Celková účast 14% je důvodem pro vyhlášení 2. kola voleb do školské rady za zákonné zástupce.

Navrhujte kandidáty do 5.2.2023: https://forms.office.com/e/czUtmTGFFd

Termín voleb: 20. února 2023 od 14.00 do 17.00

Hlasuje vždy 1 z rodičů, pokud má více dětí - má jeden hlasovací lístek.

Zpracoval: Mgr. Eliška Čermáková, předsedkyně volební komise

Zveřejnil: Mgr. Igor Haša, ředitel školy

V Novém Hrozenkově 17.1.2023

 

Vyhlášení voleb

Ředitel Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín vyhlašuje volby do Školské rady v souladu s Volebním řádem schváleným obecní radou ze dne 23. 5. 2018 a v souladu s §167 odst. (4) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Termíny voleb a termíny uplatnění kandidatur zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady:

Kandidatury na člena Školské rady za zákonné zástupce žáků je možno uplatnit do 10. 1. 2023 do 12.00 hodin. Kandidatura se uplatňuje vyplněním elektronické přihlášky, která je zaslána rodičům prostřednictvím ŠkolyOnline.

Seznam kandidátů za zákonné zástupce žáků bude zveřejněn od 10. 1. 2023 na internetových stránkách školy, bude zaslán rodičům a vyvěšen na úřední desce u vchodu do budovy školy.

Volba zástupců zákonných zástupců žáků se uskuteční 12. 1. 2023 v rámci třídních schůzek ve sborovně školy v době od 15.00 hodin do 16.45 hodin.

Volební komise:

Mgr. Eliška Čermáková – předseda komise

Ludmila Hajdíková, Mgr. Erika Kinclová - členové

V Novém Hrozenkově dne: 2. 1. 2023

Mgr. Igor Haša, ředitel školy