Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/23
24. 08. 2022

Slavnostní zahájení školního roku 2022/23 proběhne ve čtvrtek 1.září 2022 od 9.15 ve školní jídelně. Po uvítání a představení učitelského sboru proběhnou třídnické hodiny. Předpokládané ukončení v 10.30. Další podrobnosti ...

Organizační informace: 

  • škola bude otevřena pro žáky od 8.50 
  • rodičům žáků 1.ročníku je první den umožněn doprovod žáka a účast ve třídě 
  • parkování jízdních kol před školou u parku, koloběžky u bočního vstupu do šaten. Kola i koloběžky uzamykejte a nezapomeňte na povinnou přilbu. 
  • školní stravování a provoz školní družiny bude zahájen od pátku 2. září