Dezinfombies - úniková hra

Dezinfombies - úniková hra
28. 06. 2022

Ve středu 22. června si žáci druhého stupně naší školy zahráli pod vedením lektora ze spolku Fakespace únikovou hru. Šesťáci byli oproti starším spolužákům ve výhodě, měli na hru dvě vyučovací hodiny.

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem žáků bylo dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně nalezli ve skupinkách pomocí nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů.

Žáci se seznámili s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Vyzkoušeli vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách, rozpoznat hoax od ověřené zprávy, trénovali pozorné čtení textu. Součástí hry byla závěrečná reflexe, ve které se propojila zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě.

Tato úniková hra byla součástí týdne mediální gramotnosti, během kterého jsme z žáky v hodinách českého jazyka vypracovávali online kurzy zamřené na dezinformace, zpravodajství, kyberbezpečí, reklamu, marketing a sociální bubliny (https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/interaktivni-materialy/online-kurzy-jsns).