Výsledek zápisu do 1.třídy

Výsledek zápisu do 1.třídy
11. 03. 2022

Seznam přijatých žáků podle přiděleného registračního čísla.

Aktualizace 29.4.: Seznam přijatých žáků do 1.ročníku pro školní rok 2022/23. K zápisu se dostavilo 29 předškoláků, přijatých je 24 dětí (15 chlapců, 9 dívek), o odklad požádalo 5 žáků (2 chlapci, 3 dívky). 

Zápisu pro školní rok 2022/23 se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti s odkladem z roku 2021 v doprovodu minimálně jednoho z rodičů.     

   

Harmonogram: 

Od 1. dubna 2022 se rodiče zaregistrují a podají elektronicky žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky prostřednictvím odkazu:

Elektronická přihláška k zápisu do 1.třídy

Ve středu 6. dubna 2022 budou probíhat zápisy ve škole za účasti dětí a rodičů. Rozpis časů na rezervaci bude k dispozici v MŠ Nový Hrozenkov. 

Zápisy proběhnou:

  • ve středu 6. dubna 2022
  • v době od 9.00 h do 12.00 h a od 13.00 do 16.00 h

Vstup do budovy školy B - 1. stupně (1. patro nad šatnami). 

Kritéria přijetí a další informace pro rodiče předškoláků zde.