Testování všech žáků od 3.ledna 2022

Testování všech žáků od 3.ledna 2022
01. 01. 2022

Od pondělí 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí. 

Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Žáci se po příchodu do školy usadí na svá místa v kmenové třídě a vyčkají na třídního učitele, který odpovídá za testování. Veškeré informace o postupu školy při zjištění pozitivního testu najdete v  informačním letáku pro rodiče.