Změna vstupu do školy

Změna vstupu do školy
11. 11. 2021

Od pátku 12.11. bude otevřen hlavní vchod do školy z parku...

Od pátku 12. 11. dojde ke změně vstupu do školy. Z důvodu snížení počtu chodců v ulici vedoucí k MŠ a zajištění zvýšené bezpečnosti žáků školy bude od 7.00 otevřen hlavní vchod do školy z parku. Žáci po vstupu do školy sejdou po schodišti do suterénu posilovny ke svým šatnám.

  • Žádáme rodiče žáků školy, aby omezili zavážení dětí ke škole tzv. až ke dveřím. Vužijte parkoviště u Lidového domu, aby do školy děti přišly pěšky po chodníku, což je 220 m.
  • Všechny řidiče (rodiče dětí MŠ, ZŠ i zaměstnance školy) žádám opakovaně o ohleduplnost.
  • Požádal jsem Policii ČR o zvýšený dohled nad provozem u školy v čase od 7.00 do 7.45
  • Poučíme žáky opakovaně o pravidlech silničního provozu, přecházení a pohybu po vozovce bez chodníku.
  • Při ohrožení vozidlem, cyklistou, nehodě apod. -  neprodleně informovat vedení školy, v případě vozidel zapsat SPZ a řešit s Policií ČR

 

Od únoru očekáváme návrat hlavního vstupu od stomatologie (po předání rekonstrukce šaten školy).

Věřím, že tato opatření pomohou situaci zlepšit.

Mgr. Igor Haša, ředitel školy