Hrozenkovská STAR

Hrozenkovská STAR
20. 06. 2021

Musím říct, že tento rok se soutěž náramně povedla a mám z ní velkou radost. Zkusím vás ale s tímto tématem blíže seznámit. V ZŠ v Novém Hrozenkově už několik let máme zavedenou takovou malou tradici, která se nazývá Hrozenkovská STAR.

Všechny minulé roky byl svět v pořádku a pěvecká STAR měla už nastolená pravidla a žáci tak mohli vědět, co od pěvecké soutěže čekat, mohli se na to připravovat s pomocí učitelů, měli možnost se lépe radit se svými spolužáky, rodiči, ale také to zpívat pořád dokola, kde sami chtěli. Jak sami víte, ač by to asi nikdo nečekal, zpěv byl zakázaný. Naštěstí za to nebyly takové postihy jako v pohádce Pyšná princezna.

Tento rok, každý kdo chtěl, měl možnost zazpívat a nahrát písničku. Písnička byla libovolná, děti se mohly lépe vystrojit a vybrat si i místo. Kreativitě se meze nekladly. Někteří zvolili písničku lidovou, jiní filmovou nebo moderní. Videa se natáčela na stromě, na schodech, venku v přírodě, na kopci, doma u klavíru, popřípadě s projekcí za sebou. Z jednoho videa byl doslova klip, který provázel celou písničkou. Byla radost to sledovat, ale ještě větší radostí byla účast dětí, kterých bylo přes třicet. V první řadě se hodnotil zpěv, jak to v pěvecké soutěži chodí. Byla zvolena porota, která po ukončení soutěže vyhodnocovala a bodovala každé video. Byly dohromady čtyři kategorie, od nejmladších zpěváčků po velké zpěváky tak, aby to bylo spravedlivé. Z celé školy jsme vybrali dohromady 12 dětí, které vyhrály diplom i věcnou odměnu a zbytek soutěžících dostal pamětní list. Kteří z nich?

Za první a druhou třídu získal první místo Filip Jindřich a druhý byl Zbranek Lukáš. Za třetí a čtvrtou třídu první místo získali Petřek Marek a Černotová Jana, druhé místo získali Suchanová Adéla a Vráželová Barbora, třetí místo získali Černá Tereza a Sušilová Johana. Protože dětí v této kategorii bylo mnoho, tak se zvolily dvě děti na každé umístění. Za pátou a šestou třídu první místo získala Ježíková Alexandra, druhé místo Ordyniecová Jana, třetí místo Štelclová Eliška. Devátou třídu reprezentovala Petřeková Markéta, která rovněž získala první místo. Za mimořádný umělecký výkon dostal ocenění Lízuch Lukáš. Ceny byly velmi pěkné a doufám, že i motivující pro další ročníky této školní soutěže!

Chtěl bych poděkovat panu řediteli Hašovi za realizaci a sponzorské dary, porotě za jejich čas a spravedlnost při vyhodnocování výsledků a všem zúčastněným dětem za jejich účast, čas i odvahu!

Zdráhal Dominik