Výuka všech tříd od 24.5.

Výuka všech tříd od 24.5.
20. 05. 2021

Ukončení rotační výuky a některých omezení. Podmínkou účasti ve škole je negativní test žáka, nošení ochranné roušky nebo respirátoru.

Organizace výuky

 • testování vždy v pondělí, testuje se ve třídě
 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
  nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

Družina

 • běžný provoz dvou oddělení

Stravování

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Aktualizace 20.5.2021

Mgr. Igor Haša, ředitel školy

 

Podrobnosti k antigenní testování

Podmínkou účasti na pravidelné výuce ve čkole je negativní test, který bude prováděn ve škole vždy v pondělí od 7.30. Při pozdním příchodu nebo neúčasti v den testování je žák testován neprodleně po příchodu do školy.Testování bude probíhat ve třídě, ihned při příchodu žáků za dohledu a pomoci pedagoga. Testování podléhají rovněž všichni zaměstnanci školy.

Od 20.5. budeme používat antigenní test Sejoy. Návod na použití:

V případě, že zákonní zástupci zakoupí žákovi jiný certifikovaný test, pak jej žák smí použít (během společného testování). 

Kdo se testovat nemusí:

 • žáci docházející do školy za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky
 • žák byl v izolaci a karanténě a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutný doklad od lékaře)

Výsledek testování

Žák, který bude mít pozitivní test, se nebude účastnit výuky. Rodiče budeme ihned telefonicky informovat, žák vyčká v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce. Informace o testování učitel zapíše a předá ZŘS, který údaje předá do aplikace CovidFormsApp.