Technický jarmark 2018

Termín konání: 19. 10. 2018 | 07:30
Místo konání: Vsetín a firmy
Technický jarmark 2018

Záměrem jednotlivých setkání je zvýšit motivaci žáků 8. a 9. tříd ke studiu technických oborů tím, že jim bude představeno konkrétní pracovní prostředí významných regionálních zaměstnavatelů. Možnost vidět moderní technologie, výrobní program, vybavení provozů, ale i firemní kulturu a péči o zaměstnance může významně ovlivnit rozhodování žáků o budoucím povolání.
„Studium technických a řemeslných oborů je náročné, ovšem pokud firma získá dobrého spolupracovníka, umí jej náležitě ocenit," zdůraznila dobrou perspektivu technicky zaměřených oborů ředitelka KHK ZK Iveta Táborská.
Technické jarmarky osobně podporuje poslankyně Evropského parlamentu, paní Martina Dlabajová, která dodává:
„Rozhodujte se nejen hlavou, ale i srdcem. Vybrat si obor, který Vás baví, dělat práci, pro kterou máte talent, to je polovina budoucího úspěchu. Dívejte se kolem sebe a hledejte vzory a inspiraci
v úspěšných lidech."
Akce, která je určena nejen pro žáky, ale i pro kariérové a výchovné poradce základních a středních škol, pomůže účastníkům při výběru vhodného studijního oboru potřebného pro získání představených pracovních pozic. Seznámení se s konkrétním pracovním prostředím a praktickým životem firmy je významným prvkem rozhodovacího procesu při budování vlastní kariéry.