Nerostné suroviny - přednáška

Termín konání: 7. 6. 2023

Přednáška - těžba nerostných surovin (Ing. Ondřej Čermák, Austin Detonators) - 9. ročník.