Řehořská obchůzka

Termín konání: 17. 3. 2023

Spolupráce ZŠ a MŠ. Obnova lidové tradice koledování.