Filmový uzel Zlín

Termín konání: 8. 3. 2023
Místo konání: Zlín

Zájezd 6. a 7. ročníku do filmových ateliérů ve Zlíně. Filmový workshop a prohlídka ateliérů. Dorovod Mgr. Štelclová a BcA. Bednaříková.